I am a researcher at The Center for Information and Language Processing at the Ludwig-Maximilian University of Munich, formerly a Ph.D. student at the Charles University in Prague, Institute of Formal and Applied Linguistics.

At this blog, I am going to write my remarks and comments on natural language processing, artificial intelligence, and their potential social impact. In an ideal world, the audience of this blog could be researchers in NLP, college, and high school students, as well as the members of the general public.
Jsem vědecký pracovník v Centru pro zpracování informací a jazyka na Mnichovské univerzitě, dříve doktorand na Karlově Univerzitě, Ústavu formální a aplikované lingvistiky, Matematicko-fyzikální fakulty.

Na tomto blogu budu zveřejňovat své postřehy a komentáře k novinkám v počítačovém zpracování přirozeného jazyka a umělé inteligenci a možná i jejich společenském dopadu. Byl bych rád kdyby mezi čtenáři a diskutujícími byli lidé se zájmem o počítačové zpracování jazyka a umělou inteligenci — výzkumníci, programátoři, studenti a kdokoli další.